Тушаал

l:2
Нэр Огноо Хавсралт
1 "Сургалт зохион байгуулах" тухай. 2015-04-01 Татах
2 "ИНХ-ын үйл ажиллагаатай танилцах" ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2015-03-05 Татах
3 "Хүүхэд хууль" дэвжээ зохион байгуулах тухай. 2014-11-28 Татах
4 Төслийн арга хэмжээний хөрөнгө зөвшөөрөх тухай 2014-11-27 Татах
5 Туршлага солилцох ажил зохион байгуулах тухай 2014-11-19 Татах
6 Туршлага солилцох ажил зохион байгуулах тухай 2014-11-10 Татах
7 "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээр шилдэг үзүүлэлтэй хороо шалгаруулах" үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай. 2014-10-30 Татах
8 "Эрүүл-Цэвэр орчин" бүтээлч ажил зохион байгуулах тухай. 2014-10-28 Татах
9 Шашны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах ажил зохион байгуулах тухай. 2014-10-24 Татах
10 "Иргэдээ сонсоё" өдөрлөг зохион байгуулах тухай. 2014-10-15 Татах
11 Шашны байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах. 2014-10-06 Татах
12 "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" хөрөнгө гаргахыг зөвшөөрөх тухай. 2014-09-15 Татах
13 "Бүгдээрээ бэлэглэж бусдыгаа аваръя" өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө зөвшөөрөх тухай. 2014-06-18 Татах
14 Мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх тухай 2014-04-15 Татах
15 Зарим хуулийн хэрэгжилвийг эрчимжүүлэх тухай 2014-04-15 Татах