Мэдээ мэдээлэл

ИРГЭН ТАНД
2020-09-15

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс хүргэж байна.