Үйл явдал

Гал түймрийн улмаас орон байраа алдсан гэр бүлд туслалцаа үзүүлэхээр боллоо.
2021-01-12

Баянзүрх дүүргийн 4-р хороонд гал түймрийн улмаас орон байраа алдсан гэр бүлд туслалцаа үзүүлэхээр боллоо.