Тогтоол

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байршлыг тогтоох тухай
2021-04-09

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байршлыг тогтоох тухай

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол
2021-03-02

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай

Дүүргийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дүгнэх, дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай, хавсралт
2021-01-27

Дүүргийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дүгнэх, дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай, хавсралт https://online.fliphtml5.com/qdhzb/wjsj/

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 2021 оны төсөв
2021-01-27

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 2021 оны төсөв батлах тухай, хавсралт https://fliphtml5.com/qdhzb/cmea

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
2021-01-27

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай хавсралт

Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн газрын төлбөр тооцох итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай
2021-01-27

Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн газрын төлбөр тооцох итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай

Тогтоолыг илт хууль бусад тооцож, хүчингүй болгох тухай
2021-01-27

1. Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 9 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолыг илт хууль бусад тооцож хүчингүй болгосугай. 2. Тогтоол хүчингүй болсонтой холбогдуулан газрын төлбөр төлөгчдөд мэдэгдэхийг дүүргийн Татварын хэлтсийн дарга /С.Туяасайхан/-д үүрэг болгосугай.