ИЛ ТОД

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байршлыг тогтоох тухай
2021-04-09

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байршлыг тогтоох тухай

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
2021-03-26

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Хуулийн төсөл - https://online.fliphtml5.com/qdhzb/ijcr/ Хуулийн төсөлд санал өгөх хуудас - https://online.fliphtml5.com/qdhzb/lqwx/#p=1

Дүүргийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дүгнэх, дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай, хавсралт
2021-01-27

Дүүргийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дүгнэх, дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай, хавсралт https://online.fliphtml5.com/qdhzb/wjsj/

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 2021 оны төсөв
2021-01-27

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 2021 оны төсөв батлах тухай, хавсралт https://fliphtml5.com/qdhzb/cmea