Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн танилцүүлга, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай
2015-11-30