Баянзүрх дүүргийн Төрийн албан хаагчдад зориулсан өдөрлөг зохион байгуулах тухай
2015-11-10