Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч, Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга нарыг сургалтад хамруулах тухай
2015-12-14