Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 4 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлуудыг батлах тухай
2017-06-21