Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 8 дугаар хуралдааныг хуралдуулах тухай
2017-12-06