Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Төсөв, санхүү эдийн засгийн хороо хуралдлаа
2018-05-02

Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Төсөв, санхүү эдийн засгийн хорооны хурал 92,3 хувийн ирцтэйгээр хуралдаж тус хорооны 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төлөвлөгөөнд тусгах саналын талаар хэлэлцэж баталлаа