Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт оюутан эргүүл ажиллуулах журмын төсөлд санал авах тухай
2018-10-05