Төлөөлөгчдөд сургалт зохион байгууллаа.
2018-11-20

    НҮБ ийн “Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн нэгж, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Удирдлагын академитай хамтран нийслэл дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын төлөөлөгчдийг чадавхжуулах чиглэлээр “Орон нутгийн төсвийг төлөвлөх, хянахад ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн гүйцэтгэх үүрэг “ сэдэвт сургалтыг Баянзүрх дүүрэгт зохион байгууллаа.