SPS программ хангамж болон өгөгдөл боловсруулах EXCEL программын сургалт зохион байгуулах тухай
2019-06-27