Байгууллагын хэмжээнд төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн урьдчилсан үзлэг зохион байгуулах тухай
2019-07-17