Нарантуул худалдааны төвийн хойд хэсэг, Өгөөмөр зах, Шилэн зах зэрэг худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд болон тэдгээрийг тойрсон жижиг худалдаа эрхлэгчдээс үүсэн гарч байгаа орчны бохирдол, гэст хэргийн нөхцөл байдал, дахин төлөвлөлтийн нөхцөл байдлыг..
2019-03-14