Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 13 дугаар хуралдааныг хуралдуулах тухай
2019-06-04