Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны үйл ажиллагааг шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-05-10