ӨСВӨРИЙН СЭРГИЙЛЭГЧ БҮЛГЭМҮҮДИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2019-11-07

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах Салбар зөвлөлөөс дүүргийнхээ Цагдаагийн газартай хамтран сургуулиудын "Өсвөрийн сэргийлэгч" бүлгэмийн 550 гаруй хүүхдүүдийн сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.