Монгол улсын Их хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийг шинэчлэн баталлаа
2020-06-08

Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар “Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийг байгуулах тухай” 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/22 дугаар тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн баталлаа.