Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас нутаг дэвсгэрт шашны үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдүүдэд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.
2020-06-18