Зөвлөх баг ажиллаж байна.
2020-07-22

2020 оны 06 дугаар 08-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагаанд чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандарт нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлээд байгаа билээ. Тус стандартыг нэвтрүүлснээр төрийн албыг үр дүнтэй удирдах, төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулж, төрийн ажил, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөх баг ажиллаж байна.