ISO 9001:2015 СТАНДАРТ НЭВТРҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТ ЯВАГДЛАА.
2020-08-11

Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллгаанд Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандарт нэвтрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд ээлжит сургалт явагдлаа. 2020 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр нийт албан хаагчдад “Эерэг хандлага” сургалтад хамруулж, стандарт нэвтрүүлж буй чанарын баг болон бүтээмжийн багууд уулзалт хийлээ.