ISO 9001:2015 СТАНДАРТ НЭВТРҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЗӨВЛӨХ БАГ ИРЖ АЖИЛЛАЛАА.
2020-09-01

Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын үйл ажиллагаанд чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж эхлээд байгаа билээ. Уг үйл ажиллагааны хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр зөвлөх баг ирж ажиллалаа.