Гал түймрийн аюулын үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах тухай зөвлөмжийг хүргэж байна.
2020-09-03

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс гал түймрийн аюулын үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах тухай зөвлөмжийг хүргэж байна.