Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл ээлжит хурлаа хуралдууллаа.
2020-09-03

Хурлаар 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, мөн дүүргийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдалтай уялдуулан цаашид хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний талаар хэлэлцлээ.