ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОР УРШИГИЙН ТАЛААР
2020-09-08

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс гэмт хэргийн хор уршигийн талаарх зөвлөмжийг хүргэж байна.