Интернэт орчин дахь аюулгүй байдал
2020-09-09

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс Интернэт орчин дахь аюулгүй байдлын талаарх зөвлөмжийг хүргэж байна.