Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2020-09-08

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр "Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" А/1037 дугаар батлагдсаныг танилцуулж байна.