Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Камерын хяналтын удирдлагын төвд техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүллээ.
2020-09-17

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн үер ус, галын голомтын зураглалыг хийх, урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах шинээр байгуулагдаж буй Камерын хяналтын удирдлагын төвд техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа.