Та хүүхдээ хэнтэй нөхөрлөж байгааг мэдэх үү?
2020-09-22

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс үзүүлж байна.

Таны хүүхэд яг одоо хэнтэй хаана явж байгаа бол?

Хар тамхинд хэзээ ч ганц удаа гэж байхгүй!!!

Хар тамхи бидний ирээдүй биш...