Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хурал боллоо.
2020-10-02

Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид хуралдаж Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг байрлуулах байршлыг тогтоох тухай А/48 дугаар тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн баталлаа.