Монголын Улсын Засгийн газрын 2020 оны 178-р тогтоол
2020-11-12

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 178 дугаар тогтоолтой танилцана уу.