Улсын онцгой комиссын 12 дугаар тогтоол
2020-11-12

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн "Зорчигч тээврийн хэрэгслийн гарах хөдөлгөөн бүх шатны боловсролын байгууллагын хичээл, сургалт, үзвэр үйчилгээ, цахим болон хүүхдийн тоглоомын төвүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай" 12 дугаар тогтоолыг хүргэж байна.