Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ний өдрийн А/1242 дугаар захирамж
2020-11-13

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ний өдрийн "Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай" А/1242 дугаар захирамжийг танилцуулж байна.