БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АНХААРАЛД
2020-11-20

Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн зааг, хязгаар, газрын төлбөрийн итгэлцүүрийн тоон утгыг тогтоох тухай ДИТХ-ын тогтоолыг шинэчлэн батлуулахтай холбоотойгоор иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас санал авч байна.
Та эзэмшил, ашиглалтын газрын үнэлгээний бүсчилэл, нэгж төлбөрийн талаарх санал хүсэлтээ албан бичгээр болон bzd.gazartulbur@gmail.com имэйл хаягаар ирүүлнэ үү!
САНАЛ АВАХ ХУГАЦАА: 2020.11.20-2020.12.20
ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 11450167