Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
2021-01-27

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 онй үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай хавсралт

 

https://online.fliphtml5.com/qdhzb/sctk/