"Дурсгалын багана босгоход хөрөнгө гаргахыг зөвшөөрөх" тухай.
2015-08-12