Хурлын тогтоолууд
Дугаар 103 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
2024-06-13
Дугаар 101 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2024-05-29
Дугаар 102 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай
2024-05-29
Дугаар 96 Дүүргийн 2024 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2024-04-26
Дугаар 97 Зурагт самбар байршуулах байрлал тогтоох тухай
2024-04-26
Дугаар 99 БЗД-ийн ИТХ-н 2024 оны ээлжит сонгуулийн тойрог байгуулах, мандатын тоо тогтоох тухай
2024-04-26
→ Бусад
Захирамж
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2024-02-07
→ Бусад

Цахим холбоос