Хурлын тогтоолууд
Дугаар 92 Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай
2024-02-23
Дугаар 93 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2024-02-23
Дугаар 86 Дүүргийн Засаг даргын тайланг дүгнэх тухай
2024-02-09
Дугаар 87 Хурлын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2024-02-09
Дугаар 88 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
2024-02-09
Дугаар 89 Дүүргийн цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2024-02-09
→ Бусад
Захирамж
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2024-02-07
→ Бусад

Цахим холбоос