Хурлын тогтоолууд
Дугаар 56 Дүүргийн 2023 оны төсөв батлах тухай
2022-12-16
Дугаар 57 Баянзүрх дүүргийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт дүгнэх тухай
2022-12-16
Дугаар 58 Баянзүрх дүүргийн 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
2022-12-16
Дугаар 52 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2022-12-09
Дугаар 53 Санал уламжлах тухай
2022-12-09
Дугаар 54 Түр хамгаалах байр байгуулах тухай
2022-12-09
→ Бусад
Захирамж

Цахим холбоос