Хурлын тогтоолууд
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байрлуулах байршлыг тогтоох тухай
2021-05-07
Тэмдэглэлт баяр, ойн арга хэмжээ зохион байгуулахыг 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл хориглолоо.
2021-05-05
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байршлыг тогтоох тухай
2021-04-09
Тогтоолыг илт хууль бусад тооцож, хүчингүй болгох тухай
2021-01-27
Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн газрын төлбөр тооцох итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай
2021-01-27
Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
2021-01-27
→ Бусад
Захирамж
Г.Болормаад цалинтай чөлөө олгох тухай
2019-07-01
Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны үйл ажиллагааг шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-05-10
Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг зөрчилгүй аян зохион байгуулах тухай
2019-05-10
Хорт зуршлаас сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай
2019-05-09
Иргэний оролцоотой хөгжлийн жил аян зохион байгуулах тухай
2019-05-07
Баянзүрх дүүргийн ГХУСАЗСЗ өөс 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
2019-04-15
→ Бусад

Цахим холбоос