Захирамж

Нэр Огноо Хавсралт
1 Г.Болормаад цалинтай чөлөө олгох тухай 2019-07-01 Татах
2 Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны үйл ажиллагааг шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-10 Татах
3 Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг зөрчилгүй аян зохион байгуулах тухай 2019-05-10 Татах
4 Хорт зуршлаас сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай 2019-05-09 Татах
5 Иргэний оролцоотой хөгжлийн жил аян зохион байгуулах тухай 2019-05-07 Татах
6 Баянзүрх дүүргийн ГХУСАЗСЗ өөс 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2019-04-15 Татах
7 Улаанбаатар марафон 2019 аян зохион байгуулах тухай 2019-04-10 Татах
8 “Бүгдээрээ бэлэглэж, бусдыгаа аваръя” донорын өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2017-05-24 Татах
9 Хороодын Засаг дарга нарт сургалт зохион байгуулах тухай 2017-04-26 Татах
10 Төлөөлөгчдийг сургалтанд хамруулах тухай 2017-04-20 Татах
11 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулахад хөрөнгө зөвшөөрөх тухай 2016-04-11 Татах
12 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх тухай 2016-01-20 Татах
13 Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах ажил зохион байгуулах тухай 2015-12-11 Татах
14 Захиргааны ерөнхий хууль болон Нийтийн сонсголын тухай хуулиудаар сургалт зохион байгуулах тухай 2015-12-09 Татах
15 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн танилцүүлга, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2015-11-30 Татах
16 "SCHOOL POLICE" дэвжээ тэмцээн зохион байгуулах тухай 2015-11-17 Татах
17 Хурлын Төлөөлөгчдөөс байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах, мэдээлэл авах ажил зохион байгуулах тухай 2015-10-28 Татах
18 "Хайрын гар"аянд хөрөнгө гаргахыг зөвшөөрөх тухай 2015-10-27 Татах
19 Дүүргийн гэр хорооллын хороодод гамшгаас урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг, сургалт зохион байгуулах тухай 2015-09-22 Татах
20 "Архи, тамхигүй ирээдүй аян" зохион байгуулах тухай 2015-09-14 Татах
21 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай 2015-09-04 Татах
22 Хууль тогтоомж сурталчлах нэгдсэн арга хэмжээний хөрөнгө зөвшөөрөх тухай 2015-09-04 Татах
23 Гар зургийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2015-09-02 Татах
24 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-06-25 Татах
25 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах тухай 2015-06-19 Татах
26 Хөрөнгө гаргахыг зөвшөөрөх тухай. 2015-06-18 Татах
27 Эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах тухай. 2015-06-18 Татах
28 Тэмцээн зохион байгуулах тухай. 2015-06-15 Татах
29 "Бүгдээрээ бэлэглэж, бусдыгаа аваръя" донорын өдөрлөг зохион байгуулах тухай. 2015-06-10 Татах
30 Цагаатгах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2015-06-05 Татах