Захирамж

l:2
Нэр Огноо Хавсралт
1 Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2015-06-02 Татах
2 "Итгэл тээсэн захидал" арга хэмжээ зохион байгуулах тухай. 2015-05-20 Татах
3 Мод тарих "Үндэсний өдөр"-ийг зохион байгуулах тухай. 2015-05-07 Татах
4 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн төслийн танилцуулга, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай. 2015-04-16 Татах
5 Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд "Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал" тэмцээн зохион байгуулах тухай. 2015-04-16 Татах
6 "Томчуудад хэлэх миний үг" болзолт уралдаан зохион байгуулах тухай. 2015-04-13 Татах
7 Эссэ бичлэгийн уралдаан зохион байгуулах тухай. 2015-04-10 Татах
8 Судалгааны ажил зохион байгуулах тухай. 2015-03-21 Татах
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. 2015-03-13 Татах
10 Дүүргийн ИТХ-ын нэрэмжит "Математик стандарт-2015" олимпиад зохион байгуулах тухай. 2015-03-04 Татах
11 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай. 2015-03-04 Татах
12 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 2015 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай. 2015-02-05 Татах
13 Сургалт зохион байгуулах тухай 2015-01-29 Татах
14 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2015-01-26 Татах
15 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-12-30 Татах
16 Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2014-12-30 Татах
17 Хурлаас байгуулагдсан байгууллага, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын дарга нарын илтгэл, сонсголыг зохион байгуулах тухай 2014-12-05 Татах
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-12-04 Татах
19 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2014-11-11 Татах
20 "Шатрын тэмцээнд хөрөнгө зөвшөөрөх" тухай 2014-11-04 Татах
21 "Хүүхэд хууль" дэвжээ тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-11-04 Татах
22 "Хүүхэд-Хууль" дэвжээ тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-11-04 Татах
23 "Хүүхэд-Хууль" дэвжээ тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-11-04 Татах
24 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-10-30 Татах
25 "Эх байгаль-Эрүүл хамт олон" явган аялалын өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2014-10-15 Татах
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-30 Татах
27 Төсвийн хөрөнгө хэмнэх тухай 2014-09-23 Татах
28 "Хэлмэгдэгчдийн дурсгалын өдөрт хөрөнгө зөвшөөрөх" тухай 2014-09-01 Татах
29 Төслийн арга хэмжээний ажлын хэсэг, төлөвлөгөө батлах, хөрөнгийг зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай 2014-08-18 Татах
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-08-15 Татах