Тогтоол

Нэр Огноо Хавсралт
1 19 Дүүргийн 2022 оны төсөв батлах тухай 2021-12-20 Татах
2 20 Баянзүрх дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх тухай 2021-12-20 Татах
3 21 Баянзүрх дүүргийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2021-12-20 Татах
4 А-42 Дүүргийн Улаан загалмайн хороонд санхүүжилт олгох тухай 2021-12-17 Татах
5 А-36 Төрийн дээд шагналд уламлах тухай 2021-12-13 Татах
6 А-37 Олон Улсын Эко цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨҮГ-ыг байгуулж, дүрмийг батлах тухай 2021-12-13 Татах
7 А-38 Дүүргийн хөгжлийн төв ОНӨҮГ-ыг өөрчлөн байгуулж, дүрмийг батлах тухай 2021-12-13 Татах
8 А-39 Тогтоол өөрчлөлт, оруулж дүрэм батлах тухай 2021-12-13 Татах
9 А-40 Нийтлэг үйлчилгээний нэгдсэн авто бааз ОНӨААТҮГ-ыг өөрчлөн байгуулж, дүрмийг батлах тухай 2021-12-13 Татах
10 А-34 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн тавдугаар хуралдааныг хуралдуулах тухай 2021-12-03 Татах
11 А-32 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2021-11-11 Татах
12 А-31 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 4 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт оруулах тухай.pdf 2021-10-12 Татах
13 А-30 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дөрөвдүгээр хуралдааныг хуралдуулах тухай 2021-09-30 Татах
14 А-29 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2021-09-24 Татах
15 А-26 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2021-07-01 Татах
16 А-21 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2021-06-23 Татах
17 А-22 Хурлын Ажлын албаны Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай 2021-06-23 Татах
18 А-23 Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай.pdf 2021-06-23 Татах
19 А-25 Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай.pdf 2021-06-23 Татах
20 А-19 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2021-05-18 Татах
21 А-20 Эхийн алдар нэгдүгээр зэргийн одонд уламжлах тухай.pdf 2021-05-18 Татах
22 А-16 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлтөд оруулах тухай (2).pdf 2021-05-10 Татах
23 А-17 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2021-05-10 Татах
24 А-18 Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 2021-05-10 Татах
25 А-14 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2021-04-09 Татах
26 А-15 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудас байрлуулах байршлыг тогтох тухай 2021-04-09 Татах
27 А-08 Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-31 Татах
28 А-09 Баянзүрх дүүргийн брэндбүүк батлах тухай 2021-03-31 Татах
29 А-11 Гамшгийн эрсдлэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл байгуулах, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-31 Татах
30 А-12 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2021-03-31 Татах