Тушаал

Нэр Огноо Хавсралт
1 Б.Боломаагаар Захиргаа хуулийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2019-08-15 Татах
2 Байгууллагын хэмжээнд төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн урьдчилсан үзлэг зохион байгуулах тухай 2019-07-17 Татах
3 Төрийн байгууллага, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-17 Татах
4 SPS программ хангамж болон өгөгдөл боловсруулах EXCEL программын сургалт зохион байгуулах тухай 2019-06-27 Татах
5 Эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллого зохион байгуулах тухай 2019-06-10 Татах
6 Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөлд дуу хураагуур худалдан авч өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-27 Татах
7 Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай 2019-05-27 Татах
8 Н.Гандолгорт цалинтай чөлөө олгох тухай 2019-05-13 Татах
9 Бидний Баянзүрх гар зургийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2019-05-09 Татах
10 Мод тарих арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-06 Татах
11 Б.Болормаад цалинтай чөлөө олгох тухай 2019-05-01 Татах
12 Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын албаны албан хаагчдийн 2019 оны нэгдүгээр улирлын ажлыг дүгнэж, үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2019-04-01 Татах
13 Д. Зулцэцэгт жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай 2019-03-01 Татах
14 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаа болон нийгэм эдийн засгийн зорилт түүний биелэлтийг олон нийтэд таниулах ажилд зарцуулагдах хөрөнгө гаргахыг зөвшөөрөх тухай 2019-02-27 Татах
15 Ө.Бямбасүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухай 2019-02-19 Татах
16 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-18 Татах
17 Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-02-18 Татах
18 Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын албаны албан хаагчдийн 2019 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2019-01-31 Татах
19 Компьютерийн веб дизайны чиглэлээр сургалтанд хамруулах тухай 2019-01-28 Татах
20 Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн саатуулах байрны нөхцөл байдалтай танилцах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-12 Татах
21 Шалган туслах ажил зохион байгуулах тухай 2017-05-25 Татах
22 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-05-15 Татах
23 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай 2017-03-10 Татах
24 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Өмч хамгааллын комисс байгуулах тухай 2017-01-20 Татах
25 Техникийн комисс байгуулах тухай 2017-01-20 Татах
26 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч, Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга нарыг сургалтад хамруулах тухай 2015-12-14 Татах
27 Баянзүрх дүүргийн Төрийн албан хаагчдад зориулсан өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2015-11-10 Татах
28 Гар зургийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2015-09-02 Татах
29 "Дурсгалын багана босгоход хөрөнгө гаргахыг зөвшөөрөх" тухай. 2015-08-12 Татах
30 "Бүгдээрээ бэлэглэж бусдыгаа аваръя" донорын өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө зөвшөөрөх тухай 2015-06-10 Татах