Хурлын тогтоолууд
Дугаар 75 Дүүргийн 2023 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2023-07-07
Дугаар 70 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2023-06-21
Дугаар 71 Дүүргийн 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
2023-06-21
Дугаар 72 Нийтлэг үйлчилгээний газар-1,2,3,4 ОНӨААТҮГ-ыг татан буулгах тухай
2023-06-21
Дугаар 73 Энгийн хог хаягдлыг цуглуулж тээвэрлэх зардлын нэгж тариф шинэчлэн батлах тухай
2023-06-21
Дугаар 74 Баянзүрх дүүргийн 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2023-06-21
→ Бусад
Захирамж

Цахим холбоос